Mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Ngày 20/10/2018 Vietnam Link đã tổ chức một bữa tiệc ấm cúng cho CBNV nữ trong công ty để chúc mừng 20.10 Ngày Phụ Nữ Việt Nam.

Ban Lãnh đạo Công ty gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể nữ CBNV, biểu dương, ghi nhận sự cống hiến, hy sinh của lực lượng lao động nữ vào quá trình đổi mới và phát triển của Công ty trong thời gian qua, đồng thời là vai trò quan trọng để xây dựng tổ ấm của mỗi gia đình ngày càng ấm no, hạnh phúc và tiến bộ.  

Một số hình ảnh tại buổi lễ 20/10