Lĩnh vực hoạt động

Vietnam Link hoạt động các lĩnh vực chính sau:

  • Tư vấn thiết kế, xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý môi trường (nước cấp, nước thải, khí thải,...)
  • Cung cấp các dịch vụ tư vấn môi trường, đánh giá tác động môi trường, giấy phép xả thải, ...
  • Lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động.