Tầm nhìn - Sứ mệnh

 

Tầm nhìn

Trở thành Nhà thầu thiết kế - thi công dẫn đầu trong thị trường xử lý môi trường

 

Sứ mệnh

Hướng tới sự thỏa mãn của khách hàng

Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới

Luôn gia tăng đãi ngộ, phúc lợi & đào tạo

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo

Đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội

 

 

Giá trị cốt lõi

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu/nhiệm vụ

Tinh thần chịu trách nhiệm

Cầu tiến, khẳng định giá trị bản thân

 

Phương châm hành động

Quan hệ win - win

Tận tâm, nhiệt tình, tôn trọng

Đồng tâm hoàn thành mục tiêu chung

Tinh thần dân chủ

Phát triển không gây hại đến môi trường xã hội