CÔNG TY TNHH VIETNAM LINK THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÓNG DỊCH COVID 19 TẠI CÔNG TRÌNH

CÔNG TY TNHH VIETNAM LINK THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÓNG DỊCH COVID 19 TẠI CÔNG TRÌNH

CÔNG TY TNHH VIETNAM LINK THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÓNG DỊCH COVID 19 TẠI CÔNG TRÌNH

Khi dịch Covid-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp, trong nhiều biện pháp phòng chống, Công ty đã đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng tránh nhằm nâng cao nhận thức,chủ động phòng, chống dịch; chủ động khai báo y tế tự nguyện để bảo đảm sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

 

Hình ảnh: Ban chỉ huy công trình thực hiện việc đo nhiệt độ, hướng dẫn đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn  vào mỗi buổi sáng cho đội ngũ thi công