Nhà máy xử lý nước cấp Vinpearl Nha Trang

Thông tin dự án

Khách hàng: CÔNG TY TNHH VINPEARL BÃI DÀI

Địa chỉ: Đảo Đầm Già, Nha Trang

Hạng mục: Công suất vận hành hệ thống 3.500 m3/ngày.đêm, nguồn nước cấp cho nhà máy là nước mặt lấy từ hồ dự trữ, nước cấp sau xử lý của nhà máy đạt quy chuẩn QCVN 01-2009/BYT.

Năm: 2017

 

Một số hình ảnh tại công trình