Nhà máy xử lý nước thải Khách sạn Condotel Lê Thánh Tôn Nha Trang

Thông tin dự án

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

Địa chỉ: 44-46 Lê Thánh Tôn, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Hạng mục: Công suất vận hành hệ thống 1.400 m3/ngày.đêm, xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B

Năm: 2017

Một số hình ảnh tại công trình