Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

1. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì?

Hồ sơ báo cáo giám sát được xem là một hình thức để đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và định kỳ báo cáo về cơ quan chức năng có thẩm quyền (cụ thể là các Phòng TNMT, các chi cục BVMT). Mục tiêu chính của việc này là đánh giá lại toàn bộ hiện trạng môi trường tại các cơ sở trong thời gian qua từ đó tiến hành đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường nơi dự án hoạt động.

2. Đối tượng phải lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Đối tượng phải lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, cơ sở đang hoạt động và thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo Điều 3, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) và Bản kế hoạch bảo vệ môi trường (theo Điều 24, Luật Bảo vệ môi trường 2014). Là các Cơ sở sản xuất lớn hoặc nhỏ, các Khách sạn, Nhà nghỉ, Nhà trọ (có từ 10 phòng trở lên), các Bệnh viện, Phòng khám, Trường học, các Nhà hàng không phân biệt quy mô lớn nhỏ, chung cư, tòa nhà, các công trình xây dựng, các khu công nghiệp, khu dân cư, trung tâm thương mại và Siêu thị.

3. Quy trình thực hiện Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

- Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.

- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh.

- Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm.

- Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu nước ngầm. Đánh giá chất lượng môi trường.

- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố.

- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

- Trình nộp báo cáo lên các cơ quan có chức năng.

4. Các văn bản cần thiết cho việc lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

- Giấy phép đăng ký kinh doanh dự án

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Biên lai tiền điện nước 3 tháng gần nhất

- Bản vẽ sơ đồ dự án, bản vẽ hệ thống bảo vệ môi trường.

- Những hồ sơ đã thực hiện: kế hoạch môi trường, ĐTM, sổ chủ nguồn thải, hồ sơ vệ sinh lao động, ...

5. Tần suất lập báo cáo Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Báo cáo kết quả quan trắc có thể được thực hiện định kỳ 03 tháng/lần, 06 tháng/lần hoặc 1 năm/lần tùy theo quy định trong hồ sơ môi trường đã được phê duyệt/xác nhận, hoặc yêu cầu của cơ quan chức năng.