Giấy phép khai thác nước ngầm

1. Giấy phép khai thác nước ngầm là gì?

Giấy phép khai thác nước ngầm là hồ sơ cần thiết cho doanh nghiệp khi đã đi vào khai thác nước ngầm, tạo điều kiện cho nhà Nước có thể theo dõi, quản lý để đưa ra phương án điều chỉnh, bảo vệ nguồn nước.

2. Đối tượng cần phải đăng ký giấy phép khai thác nước ngầm

- Tất cả các doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, các cơ sở hạ tầng, dịch vụ có nhu cầu đều phải xin giấy phép khai thác nước ngầm.

- Các doanh nghiệp, cơ sở đang sử dụng nước ngầm mà chưa có giấy phép khai thác nước ngầm.

3. Quy trình đăng ký giấy phép khai thác nước ngầm

- Xác định địa điểm, Công Suất khu vực cần khai thác

- Khảo sát, thu thập số liệu, địa hình, địa mạo, điều kiện địa lý, khí hậu thủy văn

- Xác định điều kiện kinh tế xã hội môi trường, tại khu vực khai thác.

- Xác định thông số về các đặc điểm địa chất, thủy văn gây ảnh hưởng đến khai thác nước ngầm.

- Thu mẫu nước phân tích tại phòng thí nghiệm.

- Xác định cấu trúc giếng và trữ lượng nước.

- Lập bản đồ khu vực và vị trí công trình theo tỉ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo tọa độ VN 2000.

- Tính toán dự báo mức nước hạ thấp.

- Tính toán giá thành vận hành và hiệu quả kinh tế.

- Lập thiết đồ giếng khoan khai thác nước.

- Hoàn thành lập hồ sơ xin khai thác nước ngầm.

- Trình nộp cơ quan chức năng. (Sở Tài Nguyên Môi Trường).

4. Các văn bản cần thiết đăng ký giấy phép khai thác nước ngầm

- Đơn đề nghị cấp giấy phép (Bản chính);

- Sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước ngầm (Bản chính)

- Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước ngầm kèm theo phương án khai thác đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên hoặc báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm trong trường hợp chưa có công trình khai thác;

- Báo cáo hiện trạng khai thác đối với trường hợp công trình khai thác nước ngầm đang hoạt động (Bản chính)

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ (Bản chính).

- Trường hợp chưa có công trình khai thác nước ngầm, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

5. Tần suất đăng ký giấy phép khai thác nước ngầm

Định kỳ 6 tháng/lần tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang sử dụng hoặc có công trình sử dụng nước ngầm phải tiến hành làm báo cáo tình hình sử dụng nước ngầm.