Hệ thống quan trắc

Không chỉ cung cấp dịch vụ lập hồ sơ môi trường cho các doanh nghiệp, Công ty chúng tôi còn tiến hành cung cấp, lắp đặt Hệ thống quan trắc nước thải tự động:

Các tính năng chính của hệ thống:

- Đo tự động, liên tục, đồng thời nhiều thông số; Lưu trữ dữ liệu tự động

- Hệ thống kết nối dạng module nên dễ dàng tích hợp, mở rộng.

- Báo động khi có thông số vượt ngưỡng

- Lấy mẫu bảo quản mẫu tự động khi có thông số vượt ngưỡng

- Cho phép kết nối & điều khiển từ xa với sự hỗ trợ của phần mềm và hệ truyền nhận DL

 + Kết nối với máy tính tại chỗ của phòng điều khiển để lưu trữ dữ liệu

 + Truyền dữ liệu về trung tâm quản lý bằng giải pháp truyền thông không dây GSM/GPRS và chia sẻ dữ liệu qua mạng LAN và internet.