Xử lý bậc cao

Hệ thống lọc đa tầng (MFT)

Yêu cầu chất lượng nước thải sau xử lý cao, tái sử dụng cho mục đích đơn giản như tưới tiêu, rửa băng tải ép bùn,...

Hệ thống gồm các bồn lọc áp lực bên trong được bố trí nhiều lớp vật liệu lọc với kích thước khác nhau. Sự sắp xếp, phân tầng các lớp vật liệu lọc cho phép loại bỏ các chất bẩn có kích thước lớn ở ngay tầng vật liệu lọc đầu tiên, các chất bẩn có kích thước càng nhỏ thì được giữ lại ở các tầng vật liệu lọc sâu hơn do đó hiệu quả loại bỏ cặn bẩn cũng như độ đục cũng sẽ cao hơn.

 

 

Hệ thống lọc màng Ultrafiltration (UF)

Màng Ultrafiltration loại bỏ các phân tử có kích thước lớn hơn lỗ lọc ra khỏi nước. Dưới áp suất không quá 2,5 bar, nước, muối khoáng và các phân tử/ion nhỏ hơn lỗ lọc (0,1- 0,005 micron) sẽ qua màng dễ dàng. Các phân tử có kích thước lớn hơn, virus, vi khuẩn sẽ bị giữ lại và thải xả ra ngoài

Hiện nay, công nghệ màng lọc UF có thể thay thế bồn lọc áp lực truyền thống nhằm phục vụ cho quá trình cấp nước sinh hoạt.