TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN XÂY DỰNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI VINPEARL PHÚ QUỐC CÔNG SUẤT 3.500M3/NGĐ

TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN XÂY DỰNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI VINPEARL PHÚ QUỐC CÔNG SUẤT 3.500M3/NGĐ

TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN XÂY DỰNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI VINPEARL PHÚ QUỐC CÔNG SUẤT 3.500M3/NGĐ

🌼 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN XÂY DỰNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI VINPEARL PHÚ QUỐC CÔNG SUẤT 3.500M3/NGĐ🌼
-----------
🍀Cập nhật tiến độ xây dựng tại Trạm xử lý nước thải Vinpearl Phú Quốc tháng 12/2020:
✨ Cụm bể điều hòa đang đổ betong nắp dự kiến bàn giao vào đầu tháng 1/2023
✨ Công tác đặt ống chờ được phối hợp triển khai cùng nhà thầu Xây dựng.