Trạm xử lý nước Giếng khoan

Thông tin dự án

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN KHO BÃI VÀ LOGISTIC LONG THÀNH

Địa chỉ: Xã Long An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Hạng mục: Công trình thiết kế, thi công lắp đặt thiết bị “Trạm xử lý nước Giếng khoan, công suất 40 m3/ngày.đêm”, nước cấp sau xử lý của trạm đạt quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT

Năm: 2018

Một số hình ảnh tại công trình