Trạm xử lý nước thải Bệnh viện Tai Mũi Họng

Thông tin dự án

Khách hàng: Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Tai Mũi Họng Việt Nam

Địa chỉ: Số 1-3, đường Trịnh Văn Cẩn, P. Cầu Ông lãnh, Q. 1, Tp HCM

Hạng mục: Thi công, cải tạo và nâng cấp trạm xử lý nước thải Bệnh viện Tai Mũi Họng, công suất xử lý 8 m³/ngày đêm

Năm: 2014

Một số hình ảnh tại công trình