Trạm xử lý nước thải Vincom Biên Hòa

Thông tin dự án

Khách hàng: CÔNG TY TNHH VINCOM RETAIL MIỀN NAM

Địa chỉ: 1096 Phạm Văn Đồng, Tân Mai, Thành phố Biên Hòa Đồng Nai

Hạng mục: Xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A.

Năm: 2018

Một số hình ảnh tại công trình