Trạm xử lý nước thải Vincom Cà Mau

Thông tin dự án

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

Địa chỉ: Khu phố Thương mại và Trung tâm Thương mại, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Hạng mục: Xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B.

Năm: 2018

Một số hình ảnh tại công trình