Trạm xử lý nước thải Vincom Lạng Sơn

Thông tin dự án

Khách hàng: TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, P Chi Lăng, Tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Hạng mục: Công suất vận hành hệ thống 250 m3/ngày đêm, xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B.

Năm: 2018

Một số hình ảnh tại công trình