Trạm xử lý nước thải Vincom Quảng Ngãi

Thông tin dự án

Khách hàng: TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Địa chỉ: 26 Lê Thánh Tôn, P. Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quãng Ngãi

Hạng mục: Xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B.

Năm: 2019

Một số hình ảnh tại công trình